______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2017

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2017

Справка за постановените съдебни актове от 01.01.2017 до 31.01.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.02.2017 до 28.02.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.03.2017 до 31.03.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.04.2017 до 30.04.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2017 до 31.05.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.06.2017 до 30.06.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.07.2017 до 31.07.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.08.2017 до 31.08.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.09.2017 до 30.09.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.10.2017 до 31.10.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2017 до 30.11.2017
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2017 до 31.12.2017