______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през 2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през 2016


Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.01.2016г. до 30.06.2016г.
Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.07.2016г. до 31.12.2016г.