______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2016

Справка за постановените съдебни актове от 01.01.2016 до 31.01.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.02.2016 до 29.02.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.03.2016 до 31.03.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.04.2016 до 30.04.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2016 до 31.05.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.06.2016 до 30.06.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.07.2016 до 31.07.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.08.2016 до 31.08.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.09.2016 до 30.09.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.10.2016 до 31.10.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2016 до 30.11.2016
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2016 до 31.12.2016