______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2015

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2015

Справка за постановените съдебни актове от 01.01.2015 до 31.01.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.02.2015 до 28.02.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.03.2015 до 31.03.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.04.2015 до 30.04.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2015 до 31.05.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.06.2015 до 30.06.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.07.2015 до 31.07.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.08.2015 до 31.08.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.09.2015 до 30.09.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.10.2015 до 31.10.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2015 до 30.11.2015
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2015 до 31.12.2015