_________ 10 години Административен съд - Варна _________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Обяви за работа

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

  • ОБЯВА ЗА РАБОТА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ И СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

  • ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА - СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

  • ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА - СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

  • ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА

  • ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

  • ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 137 от ПАС, във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда

  • ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 141, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата