______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2014

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2014

Справка за постановените съдебни актове от 01.01.2014 до 31.01.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.02.2014 до 28.02.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.03.2014 до 31.03.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.04.2014 до 30.04.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2014 до 31.05.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.06.2014 до 30.06.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.07.2014 до 31.07.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.08.2014 до 31.08.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.09.2014 до 30.09.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.10.2014 до 31.10.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2014 до 30.11.2014
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2014 до 31.12.2014