______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2013

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2013

Справка за постановените съдебни актове от 01.01.2013 до 31.01.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.02.2013 до 28.02.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.03.2013 до 31.03.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.04.2013 до 30.04.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2013 до 31.05.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.06.2013 до 30.06.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.07.2013 до 31.07.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.08.2013 до 31.08.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.09.2013 до 30.09.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.10.2013 до 31.10.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2013 до 30.11.2013
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2013 до 31.12.2013