______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през 2012

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през 2012


Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.01.2012г. до 31.07.2012г.
Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.08.2012г. до 31.12.2012г.