______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през 2011

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през 2011


Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.01.2011г. до 30.06.2011г.
Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.07.2011г. до 31.12.2011г.