______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2012

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2012

Справка за постановените съдебни актове от 01.01.2012 до 31.01.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.02.2012 до 29.02.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.03.2012 до 31.03.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.04.2012 до 30.04.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2012 до 31.05.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.06.2012 до 30.06.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.07.2012 до 31.07.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.08.2012 до 31.08.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.09.2012 до 30.09.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.10.2012 до 31.10.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2012 до 30.11.2012
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2012 до 31.12.2012