______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2011

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2011

Справка за постановените съдебни актове от 01.01.2011 до 31.01.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.02.2011 до 28.02.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.03.2011 до 31.03.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.04.2011 до 30.04.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2011 до 31.05.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.06.2011 до 30.06.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.07.2011 до 31.07.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.08.2011 до 31.08.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.09.2011 до 30.09.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.10.2011 до 31.10.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2011 до 30.11.2011
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2011 до 31.12.2011