______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2009

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2009

Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2009 до 31.10.2009
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2009 до 30.11.2009
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2009 до 30.12.2009