______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Нормативна Уредба


Административно процесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс
Закон за съдебната власт
Закон за административните нарушения и наказания
Правилник за администрацията в съдилищата
Данъчно - осигурителен процесуален кодекс
Кодекс за етично поведение на българските магистрати
Етичен кодекс на съдебните служители
Изборен кодекс