______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Контакти


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Адрес: Варна 9000, ул. Никола Вапцаров 3 А
e-mail: admcourt.vn@gmail.com


Председател

052 712 800

факс: 052 712 142

e-mail:admcourt.vn@gmail.com

Съдебен администратор

052 712 816


Връзки с обществеността

052 712 817

моб: 0876 349 008

e-mail:press.admcourt.vn@gmail.com


Административен секретар

052 712 833


Главен счетоводител

052 712 806


Регистратура

052 712 805


Деловодство

052 712 803; 712 804

факс: 052 712 836Архив

052 712 824

Служба "Призовки"

052 712 802

Справки по движението на делата

052 712 805


Работно време с граждани:

09:00 - 17:00 часа