______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Декларация по чл.12 от ЗПУКИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ
Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ

СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗПУКИ