______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Протоколи от открити съдебни заседания през 2020 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Протоколи от открити съдебни заседания през 2020 г.

Протоколи от открити съдебни заседания от 01.01.2020 до 31.01.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.02.2020 до 29.02.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.03.2020 до 31.03.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.04.2020 до 30.04.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.05.2020 до 31.05.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.06.2020 до 30.06.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.07.2020 до 31.07.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.08.2020 до 31.08.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.09.2020 до 30.09.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.10.2020 до 25.10.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.11.2020 до 01.11.2020
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.12.2020 до 01.12.2020