______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Протоколи от открити съдебни заседания през 2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Протоколи от открити съдебни заседания през 2019 г.

Протоколи от открити съдебни заседания от 01.01.2019 до 31.01.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.02.2019 до 28.02.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.03.2019 до 31.03.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.04.2019 до 30.04.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.05.2019 до 31.05.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.06.2019 до 30.06.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.07.2019 до 31.07.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.08.2019 до 31.08.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.09.2019 до 30.09.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.10.2019 до 31.10.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.11.2019 до 30.11.2019
Протоколи от открити съдебни заседания от 01.12.2019 до 31.12.2019