______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през 2019

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през 2019


Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.07.2019г. до 03.12.2019г.