______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2019

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2019

Справка за постановените съдебни актове от 01.01.2019 до 31.01.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.02.2019 до 28.02.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.03.2019 до 31.03.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.04.2019 до 30.04.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2019 до 31.05.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.06.2019 до 30.06.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.07.2019 до 31.07.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.08.2019 до 31.08.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.09.2019 до 30.09.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.10.2019 до 31.10.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2019 до 30.11.2019
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2019 до 03.12.2019