______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Справка за постановените съдебни актове през 2018

Справка за постановените съдебни актове от 01.01.2018 до 31.01.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.02.2018 до 28.02.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.03.2018 до 31.03.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.04.2018 до 30.04.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.05.2018 до 31.05.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.06.2018 до 30.06.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.07.2018 до 31.07.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.08.2018 до 31.08.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.09.2018 до 30.09.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.10.2018 до 31.10.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.11.2018 до 30.11.2018
Справка за постановените съдебни актове от 01.12.2018 до 31.12.2018