_________ 10 години Административен съд - Варна _________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Състав

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ВАРНА

Председател:

Тинка Косева

Заместник-председатели:

Борислав Милачков
Елена Янакиева

Съдии:

Веселина Чолакова
Гергана Стоянова
Даниела Недева
Даниела Станева
Дарина Рачева
Димитър Михов
Евгения Баева
Евелина Попова
Ивета Пекова
Ирена Обретенова
Искрена Димитрова
Йова Проданова
Красимир Кипров
Кремена Данаилова
Мария Ганева
Мария Иванова
Мария Йотова
Марияна Бахчеван
Марияна Ширванян
Наталия Дичева
Ралица Андонова
Таня Димитрова
Христо Койчев
Янка Ганчева