______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
дело с обществен интерес
17 септември  2009г.

 Насрочено адм.дело № 1265/2007г. по жалба от Кунчо Димитров Узунов, Георги Стоилов Стоименов, Николай Георгиев Бербенков и Мария Михайлова Гандева, срещу заповед № 2463/29.11.2001г. на Кмета на Община Варна.

Заповедта  на кмета  е за одобряване на ПРЗ за имот с № 58 от 16.08.2001 год. и заповед № 2463 от 29.11.2001 год. ведно с одобрения ПУП- ПРЗ за имоти с № 168 и № 169.
 
Собственик на парцел № 168 в жилищен квартал „Възраждане”, община Варна е Изповеданието на Свидетели на Йехова в България, на който парцел се възнамерява да се построи учебна зала.

Заседанието е насрочено за днес - 17 септември 2009г. от 14.00 часа, зала 3 на Административен съд – Варна, ул.”Никола Вапцаров” 3 А.

пресслужба
ВСС избра съдия Даниела Недева за Зам. Председател на Административен съд – Варна
10 септември 2009г.

  Днес на редовно заседание,  ВСС  избра с 15 гласа "за" от общо 21-ма гласували членове, за заместник административен председател– на Админинстративен съд – Варна, съдия Даниела Недева.

Съдия Даниела Недева е родена във Варна.  Завършила е Юридически факултет през 1998г. С над 10 години  юридически стаж. Започнала  като юристконсулт в район „Одесос” - Община Варна и съдия в Административен съд-Варна от неговото създаване през 2007г.

 пресслужба
„Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, против мълчаливия отказ на Областен управи
7 септември 2009г. 


Състав на Административен съд Варна остави без разглеждане жалбата на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, против мълчаливия отказ на Областен управител на Варна – г-н Данчо Симеонов да предостави достъп до обществена информация, относно продажбата на 118 декара от Морската градина на Варна.

В мотивите си съдът посочва, че срокът за предоставяне на исканата обществена информация е изтичал на 21 август 2009г.

Сдружението е подало жалбата си  в Административен съд – Варна на 10 август 2009г., при което жалбата се явява преждевременна.

Определението на съда може да се обжалва в 7 – дневен срок пред ВАС.  

пресслужба
Работна среща на 11 юни 2009г.
На 11 юни 2009г. /четвъртък / в Административен съд – Варна се проведе поредната работна среща между магистратите и представители на Адвокатска колегия Варна, в рамките на поредицата от срещи с представители на звената в съдебната власт.
Работна среща на 29 май 2009 г.
На 29 май 2009г. в Административен съд - Варна се проведе работна среща на тема: „Практически проблеми при касационното обжалване по идентични казуси по административни дела за митнически и данъчни нарушения”.

На нея присъстваха магистрати от Районните съдилища на Варна, Девня и Провадия и съдии от Административен съд-Варна.
Нов банков офис в сградата на Административен съд – Варна
Открит е нов банков офис в сградата на Административен съд – Варна

От първите дни на м.Май в Административен съд-Варна работи офис на СИБанк. Разположен е на партера на административната сграда и извършва пълен набор от банкови услуги за физически и юридически лица. Предлага превод на такси към всички съдилища, откриване, закриване и захранване на сметки. В услуга на гражданите и адвокатите банката прeдлага и копирни услуги.

Новооткритият банков офис е с работно време: 8.30 - 12.00 и 13.00 – 17.00ч.
страница 29 от 29 << < 26 27 28 29