______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
адм. дело 1060/2018
             Адм. дело 1060/2018 г. по описа на Административен съд - Варна е образувано по жалба на "Русгеоком БГ" ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ - Варна. В обжалваното Решение не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение, включващо четири участъка: "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток" за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.
      Първото открито съдебно заседание по делото е насрочено за разглеждане но 22 май 2018 г. от 09.00 ч.

            

адм. дело №1962/2017

Днес – 26 април 2018 год. на открито съдебно заседание по адм. дело №1962/2017г., по искане на Прокурора, заседанието по делото се отложи за 7 юни 2018 год. от 15.00 ч.  Основанието за отлагане на делото е представянето на заключението по комплексната съдебно-техническа експертиза (СТЕ) със закъснение, след законоустановения 7-дневен срок преди съдебното заседание.

Забавянето на СТЕ е поради изключително големия обем от материали, с които е трябвало да се запознае вещото лице и направените от него на място огледи.

Припомням, че адм. дело 1962/2017 г. е образувано по жалба на Стоян Пасев – областен управител на област с Административен център – Варна, като с жалбата се оспорва законосъобразността на решението на общинския съвет в гр. Суворово, относно провеждането на местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат изграждането на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД и рекултивация на ПИ 006167 по КАС на земеделските земи в землището на с. Чернево“. За съвместно разглеждане, в образуваното съдебноадминистративно производство, е приет и протестът на Варненска окръжна прокуратура срещу цитираното по-горе решение на Общ. съвет Суворово.

Посещение на съдии от Германия

От 23 до 25 април 2018 год. в Административен съд – Варна бяха на посещение гости - магистрати  от Административния съд в гр. Аахен – Германия. Групата включваше заместник председателя на съда – съдия Мариус Лемлер и съдиите – д-р Кристин Шварц, Астрид Ланге, Таня Люке и Лена Елизабет Гекле. Посещение им бе осъществено с посредничеството на Националния институт на правосъдието  и финансово осигурено от Федералното министерството на правосъдието на Германия, като Административен съд – Варна е избор за обмена на магистрати от ръководството на съда в гр. Аахен.   .
      В програмата бяха включени посещения и срещи на съдиите от гр. Аахен в Административен съд – Варна, Окръжен съд и Районен съд – Варна. Ръководствата на съдилищата направиха презентация и обсъдиха спецификата на своята работа. Председателят на Административен съд – Варна – съдия Тинка Косева представи пред гостите българската съдебна система и системата на административното правосъдие и съдилищата. На среща с магистратите от Административния съд гостите ги запознаха със съдебната  система на Германия. В останалите дни от посещението си петимата гости - съдии имаха възможност да присъстват на заседания  на административни дела, разглеждани от съдия Дарина Рачева – данъчни дела, дела по ЗОДОВ и ЗУСЕСИФ.    

     Интересна и богата беше културната програма на съдиите от Германия.  Те се запознаха при посещението си в Археологическия музей със създаването и развитието през вековете на нашия град, с неговото културно, икономическо и архитектурно израстване. Силно впечатление им направи разходката в Резиденция „Евксиноград“ и дегустацията на вина от нейните изби. На снощната заключителна официална вечеря успяха да се насладят и на вкусовете на българската кухня.

Кръгла маса 20.04.18

Административен съд – Варна и Икономически университет – Варна проведоха съвместно Кръгла маса на тема „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“. Домакин на научния форум бе ИУ - Варна и Кръглата маса бе организирана в изпълнение на Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна. Целта на научната проява бе да се представи и разисква проблематиката на административното правораздаване и административната доктрина през погледа на теоретици и представители на съдебната власт. Чрез срещата на практика и доктрина се провокираха ползотворни дискусии по актуални и значими правни проблеми в духа на правотворчеството и правното прилагане. Форумът бе открит от доц. д-р Андриана Андреева – ръководител на Катедра „Правни науки“ в ИУ – Варна и от съдия Елена Янакиева – зам. председател на Административен съд – Варна.

Магистрати от съда представиха своите теми:

• Съдия Наталия Дичева

Данъчни измами-видове и форми на проява. Законови мерки за предотвратяването им.

• Съдия Марияна Ширванян

Упражняване право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС по доставки на строително-монтажни работи. Предпоставки и условия. Проблеми от практиката.

• Съдия Евелина Попова

Премахване на незаконни строежи. Съдебен контрол върху актовете на администрацията.

• Съдия Марияна Бахчеван

Безопасни и здравословни условия на труд.

 Във форума и в обсъжданията участваха съдия Гергана Стоянова и съдия Таня Димитрова. Участие в кръглата маса взеха студенти от ИУ- Варна и техни преподаватели - проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователска дейност в ИУ – Варна, доц. д-р Андриана Андреева, гл. ас. д-р Дарина Димитрова, гл. ас. д-р Бранимира Колева, гл. ас. д-р Диана Димитрова, гл. ас. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Павлина Иванова.

Участниците решиха да продължат Кръглата маса с нов форум, с тясноспециализирани модули и подробни обсъждания.
Заключителна лекция

С открит урок пред ученици от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ приключи лекционният курс на магистрати от Административен съд – Варна за учебната 2017/2018 г. по Образователна програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Съдия Йова Проданова – Хаджолян запозна учениците с правата ни като граждани на Европейския съюз, с неговата история и развитие през годините; с възможностите за работа, обучение и личните ни права, които имаме като граждани на ЕС. Акцент в изложението на магистрата бе основополагащата идея на създателите на ЕС: „Ние не коалираме държави, ние обединяваме хората“  - Жан Моне.

Единадесетокласниците следиха с интерес и внимание лекцията на магистрата и зададоха въпроси за изискванията, които директивата поставя, за да може да се остане в съответната избрана за работа или обучение европейска държава, за свободата на предвижване и правото на труд и обучение в рамките на ЕС, за това, има ли ограничителни времеви периоди на нашето пребиваване в отделните европейски държави.

В резултат от активния интерес на учениците към темите от образователната програма, урокът приключи с решение за провеждането на кръгла маса през месец юни, с акцент върху поставени от единадесетокласниците въпроси.

За втора поредна година Административен съд – Варна работи по Образователна програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В рамките на програмата учениците участваха в организирането и изнасянето на симулативен учебен процес, присъстваха на заседания на административни дела в съда и след това ги обсъдиха съвместно със съдията, който разглежда делото, както и с представители на ОДМВР – Варна, на дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна, адвокати, вещи лица и юрисконсулти от Митница – Варна.


16 април

В Деня на Конституцията на България и професионалния празник на юристите и съдебните служители Ви пожелавам здраве, сили, справедливост и удовлетворение от избраното от Вас професионално поприще!

Укрепвайте авторитета на юридическата професия и доверието на хората в нея като символ на законността, неин изразител и пазител.

Честит празник!


Тинка Косева

Председател на Административен съд - Варна

Магистрати изнасят открити уроци в СУ "Д.Дебелянов"

През тази учебна година Административен съд – Варна разшири работата си по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като включи нови теми в списъка с лекции, които съдиите изнасят пред ученици. Съдът разшири и учебните заведения, с които работи по програмата, като включи освен единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия и ученици от СУ „Димчо Дебелянов“.

Съдия Марияна Ширванян и съдия Янка Ганчева изнесоха открити уроци пред ученици от единадесети и дванадесети клас от СУ „Д. Дебелянов“.

Срещата на съдия Ширванян с младите хора бе съвместно с инспектор Георги Георгиев - главен юрисконсулт в ОДМВР – Варна. Акцент в нея бе Законът за движение по пътищата, с оглед намаляване нарушенията и жертвите по пътя, като този акцент бе избран в контекста на цялостната държавна политика в областта на превенцията на нарушенията на ЗДП и превенцията на смъртните случаи сред младите хора. Какви са последните изменения в Закона за движението по пътищата, които са свързани с повишаване  изискванията към младите водачи на МПС? Какви са последиците от шофиране без книжка за водача и собственика на МПС и за шофиране в нетрезво състояние, и под въздействие на наркотични вещества? Това бяха част от многобройните въпроси, които поставиха младите хора и на които получиха компетентен отговор. Съдия Ширванян даде примери от практиката си като магистрат в Административен съд – Варна, за отнето свидетелството за правоуправление, при отнемане на всички контролни точки.

Открит урок с мултимедийна презентация изнесе пред единадесетокласници от същото училище съдия Янка Ганчева. Темата на лекцията бе  за Конституцията на Република България. Магистратът разясни на учениците, защо Конституцията е основният закон на страната ни и им представи основните начала в Конституцията на РБългария, както и структурата на съдебната власт.  Какви са основните права и задължения на гражданите, бяха основните въпроси, които вълнуваха младите хора. 

През месец април предстоят още срещи в рамките на образователната програма на магистратите от съда с ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ и ВТГ „Георги С. Раковски“. 

Великденски Благотворителен базар 2018

             От днес – 2 април до 5 април 2018 год. в Административен съд – Варна, съвместно с Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Варна, се провежда Благотворителен Великденски базар.
             Великденските сувенири и изделия са изработени от деца, техните семейства и служители от КСУДС и са част от арт терапията, която има за цел да повиши потенциала и уменията на децата за справяне с ежедневието.
             Със събраните средства ще се подпомогне лечението на Теодор Пиндиков, страдащ от ДЦП, микроцефалия, хидроцефалия, епилепсия, ретинопатия.
             Провеждането на благотворителни базари в навечерието на големите християнски празници – Коледа и Великден, се превърна в добра традиция за Административен съд – Варна и Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Варна, с която споделяме своята грижи за болни деца и даряваме надежда и подкрепа за тяхното лечение.

 14-28 март 2018

В дните от 14 до 28 март нови групи студенти първи курс от Икономически университет – Варна, специалност „Финанси“, посетиха съдебни заседания в Административен съд – Варна. Те присъстваха на административни дела, разглеждани от съдия Марияна Ширванян и образувани по жалби на граждани срещу административни актове на органите на КАТ и на данъчни дела. По покана на магистрата в обсъждането на делата със студентите участваха и гл. юрисконсулт на ОДМВР –  инспектор Георги Георгиев, прокурор – Александър Атанасов, Юра Минчева - адвокат по данъчни дела, Велин Добрев и Веселина Иванова - юрисконсулти от дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна.

Студентите споделиха свой личен опит като водачи на МПС и коментираха с инспектор Георгиев Георгиев реални казуси от пътната обстановка.  Безопасното управление на леки автомобили - как да шофират така, че да спазват правилника за движение по пътищата с цел максимална безопасност за всички участници в пътния поток? Каква е ролята на съдията и правомощията му при решаване на дела по ЗУТ и по ДОПК? Каква е ролята на прокуратурата в административния процес? Видовете актове, издавани от НАП и органите, които са упълномощени по закон за издаването им. Видовете данъци, закони, в които те са установени; деклариране на задължение и ревизионно производство; връзката между националното законодателство, европейското право и прякото му приложение в правоотношенията в Р България, бяха темите, предмет на разясняване и обсъждане със студентите.

Посещението на студенти от икономически специалности на заседания на административни дела, провежданите след това съвместни срещи и обсъждания с участието на магистрати от Административен съд – Варна и представители на различните правни професии, които са част от един съдебен процес, помагат на младите хора да опознаят реалния процес на правораздаване и да се убедят, че административното правораздаване защитава интересите на гражданите и се отличава с бързина, ефективност и качество.

адм. дело №502/2018

Адм. дело № 502/2018 г. по описа на Административен съд – Варна е изискано от Върховния административен съд по искане на Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна

Адм. дело № 502/2018 г. по описа на Административен съд - Варна е образувано по жалба на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, с което е отхвърлено предложението и е отказано произвеждането на местен референдум, поради недостиг на подписи в подписката и незаконосъобразност на въпросите.

Указаната от съда нередовност на жалбата е отстранена от оспорващия на 28.02.2018 г. и делото e насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.03.2018 г.

Ответникът по делото е направил искане, към делото да се приложи адм. дело № 1540/2016 г. по описа на Административен съд - Варна, към което е представената административна преписка, по внесената подписка за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна, включително и подписката. След изискване на адм. дело № 1540/2016 г., е установено, че същото на 07.03.2018 г. е изпратено на ВАС по молба на страна в производството.

На 16.03.2018 г. Върховният административен съд, във връзка с постъпила молба от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, е изискал да му бъде незабавно изпратено адм. дело № 502/2018 г. по описа на Административен съд – Варна.

След връщането на адм. дело № 502/2018 г. в Административен съд - Варна и след приобщаването към него на адм. дело № 1540/2016 г., ще бъде насрочено открито съдебно заседание по делото.

Лекция съдия Недева

Що е административно правосъдие, компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрол за законосъобразност бяха темите, с които съдия Даниела Недева запозна учениците от Варненска търговска търговска гимназия «Георги С. Раковски». Интересът на единадесетокласниците бе привлечен от редица примери от административни дела, с които магистратът изясни на учениците, как практически следва да подходят в различни ситуации - като ползватели на услуги и като страни в административното и съдебно производство. Акцент в открития урок бяха принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания.

Увлекателният и достъпен начин на представяне на темата и множеството примери от практиката, с които тя бе придружена, активира младите хора и те взеха участие в обсъждането на различните казуси, като получиха отговор и на интересуващите ги въпроси.

Съдия Даниела Недева, заедно с още четирима магистрати от Административен съд - Варна -  съдия Гергана Стоянова, съдия Йова Проданова, съдия Марияна Ширванян и съдия Янка Ганчева за втора поредна година участват като лектори по Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. ВСС изрази своята благодарност за високия им професионализъм, за безвъзмездното им и доброволно участие, като ги награди с почетни грамоти, които им бяха връчени във връзка с удостояването на ВСС със специалната награда на конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

страница 1 от 25 1 2 3 4 > >>