_________ 10 години Административен съд - Варна _________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Посещение на съдии от ЕС
      От 2 до 6 октомври 2017 год. Административен съд – Варна бе приемаща институция по Програмата за обмен на магистрати по линия на ЕМСО. Гости на съда бяха петима магистрати  от Германия, Холандия и Полша.
      Програмата стартира с посещение на съдиите от ЕС в Административен съд – Варна, кратко представяне от страна на ръководството на съда на българската съдебна система и системата на административното правосъдие и съдилищата. На среща с магистратите от съда гостите направиха презентация на съдебните системи на своите държави. В останалите дни от посещението си петимата гости-съдии имаха възможност да присъстват на заседания на първоинстанционни данъчни дела и на касационни дела в Административен съд – Варна. Бяха им представени и отправените от Административен съд – Варна преюдициални запитвания до СЕС и постановените по тях решения. Окръжен съд и Районен съд – Варна също бяха посетени от магистратите. С интерес преминаха срещите им в Митница – Варна и в ТД на НАП – Варна.
      Както споделиха самите съдии от ЕС, незабравима ще остане за тях и културната програма от посещението им в нашия град. Хаджи Ламбрин Сотиров им представи в музея „Стара Варна“ историята на града в снимки, а Георги Георгиев от Археологическия музей ги запозна със създаването и развитието през вековете на нашия град, с неговото културно, икономическо и архитектурно израстване. Петимата съдии успяха да опитат и богатството от вкусове на националната ни кухня, както и да усетят ритъма на българските народни танци.
    „Много сме доволни от посещението си. Варна е прекрасен и гостоприемен град. Очакваме с нетърпение да се завърнем отново тук.“ – споделиха при отпътуването си съдиите от ЕС.

Операция "EDWARD"

Операция "EDWARD" - European day without a road death

На 21 септември в България и във всички страни, членки на TISPOL, ще се проведе операция EDWARD (European Day Without A Road Death).

Административен съд – Варна се присъединява към призива на организаторите за безопасно шофиране и подкрепя усилията им за намаляване броя на жертвите по шосетата на Стария континент, които според статистиката са около 70 души ежедневно.
Спаси животи! Това е мотото на тазгодишната кампания на Пътна полиция в България по повод 21 септември, Европейския ден без жертви на пътя. Инициативата е на TISPOL – Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Тя се провежда за втора поредна година, като целта е да се обърне внимание на водачите, да са по-внимателни на пътя.

Всеки, който желае, може да се присъедини към операция EDWARD, като се регистрира на адрес: http://roadsafetydays.eu/.

В същото време, може да се подпише декларация за подкрепа на адрес: https://projectedward.eu/. В социалните медии може да се изпращат и подходящи видео записи (#ProjectEDWARD).

Информация от TISPOL за проекта EDWARD е публикувана на български език на адрес https://vimeo.com/226122883.

 


Образователна програма


С посещение в съда на ученици от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ завърши обучението им през настоящата учебна година 2016/2017 по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се реализира съвместно от ВСС и МОН. Единадесетокласниците присъстваха на административни съдебни дела, разглеждани от съдия Гергана Стоянова и съдия Марияна Ширванян, след което обсъдиха с участието на инспектор Георги Георгиев - главен юрисконсулт в ОДМВР – Варна и адвокат Петър Бончев от Варненска адвокатска колегия казусите и тяхното развитие, както и задълженията на участниците в движението по пътищата съгласно ЗДП и в частност необходимостта да притежават свидетелство за управление от категорията на управляваното от тях МПС. Проведеното практическо обучение беше с насоченост, осигуряване безопасността на участниците в движението по пътищата. Учениците проявиха интерес, защото за първи път присъстваха на съдебно заседание, имаха възможност да обсъдят казуса със съдиите и изразиха задоволство от проведената дискусия.

На всички над 150 ученици, участвали в образователната програма, бяха връчени удостоверения.

С отпуснати средства от ВСС за образователната програма, Административен съд – Варна  закупи и дари на Варненска търговска гимназия правна литература. Списъкът на книгите е препоръчан от учителите по право в гимназията.

Съдиите от Административен съд – Варна - Гергана Стоянова, Янка Ганчева, Марияна Ширванян, Даниела Недева, Йова Проданова изнасяха лекции пред ученици от Варненска търговска гимназия в продължение на няколко месеца през настоящата учебна година по образователната програма, чиято цел е обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.
Деня на юриста - 16 април 2017 г

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

В навечерието на най-големия, най-светлия празник за православните християни – Великден и по повод 138-годишнината от Учредителното събрание, приемането на Търновската конституция и Деня на юриста - 16 април 2017 г., пожелавам на Вас и Вашите семейства мир, здраве и обич в домовете ви; удовлетворение от професията и успехи!  

Работете с вдъхновение, укрепвайте доверието на хората в конституционализма и правото като основополагащи принципи в устройството на българската държава.


ЧЕСТИТИ ПРАЗНИЦИ!

Тинка Косева - Председател

Административен съд - Варна

Договор за съвместно сътрудничество с ИУ - Варна
Днес – 24 март 2017 г.  Председателят на Административен съд – Варна  - Тинка Косева и Ректорът на Икономически университет – Варна - проф. д-р Пламен Илиев подписаха официално договор за сътрудничество между Административен съд – Варна и Икономически университет – Варна.
Председателят на Административния съд подчерта в изказването си, че с подписването на договора за партньорство, ще активираме усилията на академичната и магистратската общност за надграждане на правни познания у студентите. „Целта на партньорството е обогатяване на правната култура и разширяване на правните познания на студентите, изучаващи икономически специалности“ – каза съдия Тинка Косева и изтъкна нуждата от съвместна работа, с цел младите хора да имат повече възможности  да проследяват в реално време административни дела и да ги обсъждат с  магистратите от Административен съд – Варна.
Ректорът на Икономически университет - Варна отчете, че сътрудничеството дава възможности на Катедра „Правни науки", за осигуряване на допълнителна разширена практическа подготовка на  студенти през отделните семестри. „Нашата амбицията е за разширяване и развиване обучението на студентите, с цел осигуряване на тяхната допълнителна практическа правна подготовка, като това да способства и за подготовката на кадри за съдебната администрация“ – каза проф. д-р Пламен Илиев и припомни факта, че в Икономически университет – Варна са се изучавали правни дисциплини още от самото му създаване, като към момента университетът обучава докторанти по програма "Търговско право", а академичното ръководство има амбицията за разкриване на допълнителни възможности в учебните програми на Икономически университет, за обучение на студентите по правни дисциплини.
В договора за сътрудничество между Икономически университет - Варна и Административен съд - Варна са включени и възможности за провеждането на редица съвместни научни прояви: конференции, кръгли маси.

След официалното подписване на договора, Председателят на съда връчи на Ректора на Икономически университет Почетен юбилеен знак на Административен съд – Варна, изработен по повод 10-годишнината от създаването му, като изрази увереност в съвместната дейност между двете институции и получи от проф. д-р Пламен Илиев, в знак на готовност за съвместното партньорство, графика на Тома Томов с изображение сградата на Икономически университет.

На официалната церемония по подписването на договора за сътрудничество присъстваха още Борислав Милачков - заместник-председател на Административен съд – Варна, доц. Андриана Андреева – ръководител на Катедра „Правни науки“ при Икономически университет, членовете на академичния състав на катедрата.

Договор за сътрудничество
Председателят на Административен съд – Варна  - Тинка Косева и ректорът на Икономически университет – Варна - проф. д-р Пламен Илиев ще подпишат официално договор за сътрудничество между Административен съд – Варна и Икономически университет – Варна на 24 март  2017 г. (петък) от 11.00 ч. в зала 205 на университета.
Целта на партньорството е обогатяване на правната култура и надграждане на правни познания на студентите, изучаващи икономически специалности. Сътрудничеството дава възможности на Катедра „Правни науки“ към Икономически университет – Варна, за осигуряване на допълнителна разширена практическа подготовка на  студенти през отделните семестри. Студенти от икономически специалности ще могат да присъстват, в часове за упражнения по правни дисциплини, на публични съдебни заседания, като ще имат възможност да проследяват в реално време административните дела и да ги обсъждат с учебните си ръководители и магистратите от Административен съд – Варна.
В договора за сътрудничество между Икономически университет - Варна и Административен съд - Варна са включени и възможности за провеждането на редица съвместни научни прояви: конференции, кръгли маси.
20.03.2017 г.

Съдия Недева изнесе лекция на тема „Що е административно правосъдие? Компетентност на административните съдилища в Република България“

Лекция на тема „Що е административно правосъдие? Компетентност на административните съдилища в Република България. Видовете административни актове и контрол за законосъобразност“ изнесе съдия Даниела Недева  на 20 март 2017 г. във Варненска търговска гимназия пред ученици от XI-тите класове. Това е четвъртата по тема лекция  от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Варна реализира през учебната 2016/2017 год. в партньорство с Варненска търговска гимназия. Съдия Недева запозна младите хора с принципите на административното правосъдие, с последици от административните нарушения и административни наказания, с производствата пред съда, с възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания. С редица примери от административни дела, съдия Недева изясни на учениците, как практически следва да подходят в различни ситуации - като ползватели на услуги, като страни в административното и съдебно производство. Учениците следяха с голям интерес лекцията и взеха активно участие в обсъждането на различните видове казуси.
На 5 април 2017 год. съдия Проданова ще представи пред учениците следващата тема, с която ще разшири знанията им за правомощията на Върховен административен съд и правата ни като граждани на ЕС.

Образователната програма е инициатива на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието, за която има подписан 5-годишен договор за съвместно реализиране.


Договор за сътрудничество
Образователна програма - 13.03.2017 г.

За професията „съдия“, за човека под тогата и качествата, които трябва да притежава, говори пред ученици от XI-тите класове от Варненска търговска гимназия „Г.С. Раковски“ съдия Марияна Ширванян от Административен съд – Варна. С лекцията си за това, как се става съдия, какви са изискванията според Закона за съдебната власт и какъв е статутът на административните съдии в Република България, съдия Ширванян увлекателно, с много примери от своята практика и от ежедневието в съда, предизвика интереса на младата аудитория към професията „съдия“. В анкетата, която бе подготвила и направи в началото на учебния час, учениците отбелязаха като най-важни качества, които според тях трябва да притежава един съдия – честност, коректност и етичност, справедливост и неподкупност. Те изразиха интерес и готовност да присъстват на съдебни дела в Административен съд – Варна, за да добият директен личен опит от това, което им разясни в лекцията си съдия Ширванян – как се образува и как преминава едно дело, как и кой събира доказателства по делото, кои са страните в едно дело, какви са правомощията на съдията, какви дела образува и решава административното правораздаване.   

Работата на Административен съд – Варна и Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ по Образователната програма “Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие - Отворени съдилища и прокуратури“, която се осъществява по споразумение между ВСС и МОН, през учебната 2016/2017 г. продължава и през месеците март и април с лекции на съдия Недева и съдия Проданова. Целта на програмата е да се обогатят знанията на учениците за статута, структурата и функциите на съдебната власт и да се формира правна грамотност сред младите хора.

 


2408/2016 г.

Административен съд - Варна отмени текстове от Наредба № 5 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Девня, приета с решение №184 по протокол №20/23.10.2012г.  на Общински съвет - гр. Девня. Административно дело № 2408/2016 г. бе образувано по протест на Окръжна прокуратура – Варна с мотивите, че оспорената подзаконова разпоредба, с която се иска нотариално заверено писмено съгласие на останалите съсобственици, за поставяне от единия съсобственик на преместваем обект в частния съсобствен  имот, противоречи на чл.56 ал.5 от Закона за устройство на територията, според който е достатъчно искането да е писмено, но не поставя условие  да е нотариално заверено.

Освен че намира за основателни материално-правните предпоставки от протеста на ВОП, съдът сочи, че протестираната разпоредба не е обнародвана по реда на чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.78 ал.3 от АПК във връзка с чл.5 ал.5 от Конституцията на Република България  и следователно няма правно действие. Липсата на обнародване е особено съществено и такъв необнародван нормативен  акт е незаконосъобразен и трябва да бъде отменен.

С тези мотиви съдът намира, че са налице основания за отмяна на протестираната част от нормативния административен акт.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта на Административен съд – Варна, в деня на обявяването и е на адрес: http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2017/03-2017/0261d816/40830217.htm

 

 

Честване на 10-годишнина от създаването на Административен съд - Варна

Административен съд – Варна отбеляза 10-годишнината от създаването си на 1 март 2017 год.

Тържествената среща по повод празника бе открита от Председателя на съда – съдия Тинка Косева с приветствие към гостите, съдиите и служителите. Срещата бе уважена от Тодор Иванов – зам. кмет на Община Варна, Председателя на Апелативен съд – Варна – съдия Ванухи Аракелян, Председателя на Окръжен съд – Варна – съдия Марин Маринов, Председателя на Районен съд – Варна – съдия Ерна Жак Якова, Директора на главна дирекция „Охрана“ при Областна дирекция „Охрана“ – Варна – комисар Милен Грозев, Председателя на адвокатска колегия – Варна – Юлиян Георгиев, съдии от Административен съд – София – град, работили в Административен съд – Варна.  Получиха се поздравителни адреси от Министъра на правосъдието, Инспектората към ВСС, Областния управител на област с административен център – Варна – Тодор Йотов, Председателя на общински съвет – Тодор Балабанов, както и от административни съдилища от страната. Своите поздрави по повод празника поднесоха и Гайдарски състав „Диньо Маринов“, Варненска опера, Китарно трио от НУИ „Добри Христов“, Представителният ансамбъл за народни песни и танци „Варна“. Бе излъчен и богат снимков материал, представящ 10-годишната история на Административен съд – Варна.  

През деня бяха обявени победителите в конкурса за есе на тема „Правото е изкуство на доброто и справедливостта“, посветен на 10-годишнината от създаването на Административен съд - Варна . Участници в конкурса бяха ученици от 11-те класове на Варненска търговска гимназия, с която съдът работи през настоящата 2016/2017 год. по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.  Отличени бяха с грамоти общо 9 ученици от гимназията, а на победителя в конкурса – Нелина Желязкова от 11 „б“ клас бе връчен и плакет, специално изработен по повод 10-годишнината от създаването на съда.

Председателят на Административен съд – Варна – съдия Тинка Косева представи пред журналисти и ученици от Варненска търговска гимназия материала, публикуван на сайта на съда – „10 страници от историята на Административен съд – Варна“, в който са включени хронологично най-важните дати, събития, факти и снимков материал от историята на нашия съд.

На 1 март се проведе и общото събрание на Административен съд – Варна, на което Председателят на съда – съдия Тинка Косева представи за обсъждане годишния доклад за дейността на съда. Гост на общото събрание бе Боян Магдалинчев – заместник председател на ВАС.

Председателят на съда връчи юбилейни плакети по повод 10-годишнината от създаването на съда на високия гост, на всички съдии и на официалните гости на тържеството.

 


 

страница 1 от 21 1 2 3 4 > >>