Административен съд - Варна
Справка за насрочени дела от обществен интерес
за периода от 3.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Административно дело No 2991/2019, V състав Изборен кодекс Ж.Н.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРОВАДИЯ Докладчик:
ДИМИТЪР Д. МИХОВ
5.12.2019 13:30
2 Административно дело No 3283/2019, XXII състав Изборен кодекс С.А.Н. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА Докладчик:
ЯНКА Ж. ГАНЧЕВА
6.12.2019 10:00