Административен съд - Варна
Справка за насрочени дела от обществен интерес
за периода от 16.7.2019г. до 23.10.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Административно дело No 1060/2018, III състав Закон за опазване на околната среда РУСГЕОКОМ БГ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ВАРНА Докладчик:
ДАРИНА Н. РАЧЕВА
8.10.2019 11:30